Det verkar vara så att det måste hända något stort och omstörtande i livet för att helt nya tankar och vanor skall bli till. Detta hände mig nyligen. Men jag kommer att lura Liemannen. Det har jag gjort förut en gång. Forts…..