Om

Denna blogg

Detta är en blogg som en dagbok om vedermödorna om att formulera sina anteckningar. Ibland rent utav att skriva en berättelse. Här får du följa min väg. Min väg att leva som jag lär, att lära andra att börja skriva. Jag visar hur jag själv tar mig fram till det förhoppningsfulla, att skriva färdigt en roman. Jag kommer med andra ord att bekänna färg efter vägen. Hoppas du även kan lära dig något av detta.

Om Villy Hansen

Jag har lämnat affärslivets med strategiutveckling, teknokrati, ekonomi etcetera för att balansera upp det hela med en humanistisk inriktning.

Den där balanskonsten blev till en akademisk examen med en humanistisk examen. De flesta med min bakgrund skulle sannolikt endast ägna sig åt att sitta i styrelser, agera som Senior Advisor, utföra interimsuppdrag som chefer, men icke jag.

Akademisk utbildning

För att väga upp min teknokratiska och ekonomiska bakgrund och skapa något likt en paradigmändring, studerade jag humaniora ämnen vid Luleå Tekniska universitet. Skrev in mig där vid femtiosex (56) års ålder. Under tiden arbetade jag ändå etthundrafem procent i min anställning. 2012 blev resultatet en akademisk examen i Skapande svenska och Kreativt skrivande, med Retorik, Förhandling och Medling. Till detta lade jag även studier i argumentationsanalys och företagsetik. Min kandidatuppsats skrev jag i ämnet narratologi, det vetenskapliga ämnet om hur en berättelse är konstruerad, (C-uppsats i Kreativt skrivande), http://goo.gl/bO28f . För allt detta har krävts många nätter, helger och semesterdagar eftersom jag hade e krävande anställning under tiden.

Under åren har jag även fått kvalificerad utbildning i mitt ledarskap, IFL  högre chefskurs (idag IFL Handelshögskolan). Till detta blev det masterkurs i finansiell ekonomi. Dessutom ett antal interna kurser för mig som chef både inom Philipskoncernen och inom andra företag.

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet är bland annat till för att förstå andra och för att skriva och tala. Med ett flertal befattningar såsom VD, förvaltningschef och styrelseordförande har jag skördat både segrar och förluster. Min arbetserfarenhet är sannolikt något unik för att jag har arbetat i de högsta ledarskikten inom både privat-, offentlig-, och ideell sektor. Detta har jag gjort i allt ifrån multinationella företag till mindre svenska företag och organisationer. Om jag vill kokettera kan jag tala om att jag i mycket unga år, under en studietid, arbetade i olika hamnar i Göteborg. Jag målade master, stuvade lastrum och slammade oljetankers.

Förhandling, även medling och ledarskap har varit mina röda trådar genom hela mitt professionella yrkesliv. Det har därför hjälp att kunna tala och skriva väl.

Jag har gjort allt från att ha sålt stora tekniska projekt till olika teleförvaltningar i Europa till små affärer för små företag. Jag har löst knutar när organisationer kommit i konflikt med större IT-leverantörer eller till och med gruvbolag. Men fram för allt har jag kommit överens med människor, både medarbetare, affärspartner och politiker. I styrelseuppdrag har min uppgift i huvudsak bestått i att som ordförande leda och organisera styrelsens arbete.

Något personligare

Jag rör mig både i naturen och på gymmet. Vi ”emigrerade” för några år sedan från Umeå till Vindeln där jag och min fru köpte ett fint hus i utkanten av samhället. På vintern backas snöskotern in i carporten och skidspåret börjar bakom husknuten. På sommaren är det tvärt om, då kan det vara varmt och snöfritt med gräsklippning och ogräsbekämpning. Den orörda Vindelälven forsar förbi några få kilometer bort. Med internetuppkoppling IT-stöd och snabba datorer arbetar vi från ett kontor på hemadressen och reser när det behövs. Till Umeå går det fjorton (14) om dagen i vardera riktningen. Världen är inte långt bort och naturen inpå husväggarna.

Historiskt sett kom vår familj från Danmark till Sverige 1952. Ett av våra första hus var Päckaberg utanför Fredriksberg i Dalarna. Ett boställe som första gången anlades cirka 1620.