Konflikt och motsättning

Det är [1]konflikter och motsättningar mellan karaktärer som är intressanta och som skapar nyfikenhet och spänning. Ta först en titt på begreppet konflikt från NE. Konflikt skapar spänning. Inte alltid så att det blir spännande men det skapar ”spänning” mellan personerna.

Om du tänker dig att din berättelse beskriver vad som uppkommer i en familj en familjekonflikt så kommer läsaren att bli nyfiken av utvecklingen. Även inre konflikter är intressanta av typen, NE rollkonflikt; själskonflikt; komma i ~ med sig själv; en inre ~.

Om handlingen och situationen skulle vara helt neutral mellan karaktärerna och inget händer eller ens hade hänt, eller att de var fullständigt eniga om allt, om de vare sig skulle gilla eller ogilla varandra vore det inte särskilt intressesant. Konflikten är berättartermen för det som gäller mellan karaktärerna och inom karaktären. En person som brottas med sitt inre om vad den borde göra och vad den känner för att göra, genomgår en konflikt. Ibland kallat dilemma. Konflikten är inget fristående utan utgör helt enkelt intrigen (handlingen) i det som utspelar sig mellan karaktärerna. Även en enskild karaktär som exempelvis huvudpersonen kan vara rädd för att den stora jordbävningen som är på väg.


[1] konflik´t subst. ~en ~er
ORDLED: kon-flikt-en
• svårartad motsättning som måste lösas vanl. genom ngn form av strid: konfliktorsak; familjekonflikt; intressekonflikt; personkonflikt; komma i ~ med ngn; ~ mellan riks- och lokalintressen; interna ~er
BET.NYANSER: a) om öppen strid: världskonflikt; ~ på arbetsmarknaden; det spända läget övergick i öppen ~ b) psykol. oförenliga handlingstendenser inom en individ: konfliktfylld; rollkonflikt; själskonflikt; komma i ~ med sig själv; en inre ~
KONSTR.:(i) ~ (med ngn el. ngt), ~ (mellan ngra)
HIST.: sedan 1811; av lat. conflictus ’sammanstötning’