Gestaltning, karaktärer

Gestaltning

Gestaltning. Personer i texten måste ha ett liv för att bli intressanta därför måste du få dem att visa känslor. Gör inte misstaget att informera om vad de känner. Till exempel: ”Jag blev så besviken att jag bara gick därifrån utan att säga något”. Jag blev så besviken, är en information, gick därifrån utan att säga något, beskriver känslor och innebär att gestalta.”

Tänk dig därefter in i en scen av berättelsen (fiktion eller fakta) och sätt in personen där. Hur skulle de uttrycka sig, reagera etcetera? Visa (gestalta) hur personen är, gör och säger i stället för att be-rätta hur de är. Låt karaktären säga något och göra något. I stället för att säga att hen är tråkig, så kan du beskriva det genom att skriva att hen hade en grå tröja och ett par bruna byxor. Då har du även beskrivit att hen är en person helt utan känsla för mode. Skulle skjortan vara ostruken kan det vara en slarvig person eller en bohemisk person. Detta är att gestalta.

Karaktärer

Karaktärer är sannerligen de intressantaste att återge i en berättelse. Visst är både handling och miljö viktiga ting men utan människor som uppträder i olika roller faller berättelsen samman. Alla karaktärer beskrivs inte lika djupt. De har ju olika uppgifter i berättelsen. En del är platta och andra får bli djupare och bredare. Huvudrollsinnehavaren är den djupaste och bredaste karaktären. För många karaktärer blir det för mycket att hålla reda på. Då kan man låta en del av dem passera som mera platta eller ta bort dem.

För att på ett trovärdigt sätt kunna återge vad en person säger, gör och ibland tänker måste du helt enkelt känna personens personlighetsdrag och andra omständigheter som är kopplade till respektive karaktär. Samla gärna på personer (karaktärer). Du hittar dem i verkliga livet som exempel eller så uppfinner du dem fiktivt. För att kunna skriva trovärdiga och bra dialoger behöver du verkligen känna personerna. Du måste veta betydligt mer om en person än vad som återges i berättelsen för att kunna berätta trovärdigt och gripande.

Att skapa personlighetsdrag – en metod

Genom att göra en lista på karaktärsdrag hos personerna i berättelsen kan du få en uppfattning om vem de är. Gör detta för alla karaktärer som skall vara med i berättelsen.

Börja med att analysera vilka personlighetsdrag din huvudkaraktär har. Sätt egenskapen på ena änden av en tänkt linje, och definiera sedan den egenskapens motpol. Placera sedan in var på skalan mellan motpolerna karaktärsdraget ligger.

Gör många skalor;

Generös…………….X……………………………………………………………Snål

Extrovär…………………………………X………………………………….Introvär

Du kan även beskriva; utbildning, vad karaktären arbetar med och har arbetat med, fritidsintressen, vänner, familjeförhållande, egenskaper, hur det ser ut i hemmet med mera.

Gestalta karaktärerna

Tänk dig därefter in i en scen av berättelsen (fiktion eller fakta) och sätt in personen där. Hur skulle de uttrycka sig, reagera etcetera? Visa (gestalta) hur personen är, gör och säger i stället för att berätta hur de är. Låt karaktären säga något och göra något. I stället för att säga att hen är tråkig, så kan du beskriva det genom att skriva att hen hade en grå tröja och ett par bruna byxor. Då har du även beskrivit att hen är en person helt utan känsla för mode. Skulle skjortan vara ostruken kan det vara en slarvig person eller en bohemisk person. Detta är att gestalta.

Konflikt och spänning