Dialog

Dialoger mellan karaktärerna förgyller berättelsen och gör hela texten mera varierande. Ibland är det dialogerna som man minns och dem som talar om vilka personerna är till sina karaktärer. Dialogen hjälper till att få fram mera information om personerna och om själva berättelsen. Det är värt att lägga ner jobb på dialoger.

Om man skulle tjuvlyssna när två människor pratar med varandra och återge detta ordagrant i en berättelse skulle det värka onaturligt. Därför är dialoger i skrivna berättelser oftast att ses som förkortade referat av vad som sagts annars kan det bli svårt att läsa. Av detta skäl blir dialogerna också kraftfulla och ger utrymme för läsaren att med sin egen fantasi fylla ut. Talet i en dialog är sällan fullständiga meningar, inte heller i rätt ordning eller med rätt ord, så som de utspelat sig i verkligheten.

Allting skall med andra ord inte vara med. Man kan till exempel börja mitt i ett samtal och inte ta med hälsnings- och inledningsfraser.

I sättet att tala kommer personligheten till uttryck såsom bakgrund, humör och ålder. Tänk på hur karaktärerna i berättelsen pratar och på deras ordförråd. Är de pratsamma eller fåordiga? Därför är det viktigt att innan berättelsen lära dig allt du kan om en viss karaktär. Räkna upp ännu mer än vad som kommer att återges i berättelsen just för att på ett trovärdigt sätt låta personerna tala och att du vet hur det beter sig i olika situationer.

Dialoger har därför många syften. Inte bara att återge vad karaktärerna säger till varandra. I dialogerna kan du smyga in allt från, stämning, bakgrund, miljö etcetera.

  • Öva på att tjyvlyssna och återberätta efter bästa förmåga. Då samlar du stoff till dialoger.
  • I dialogen kan du gärna få in något om den miljö där dialogen utspinner sig. – Du, det här kaféet har inte renoverats de sista femtio åren.
  • Innan du skriver dialogen; Blunda och tänkt dig in i den som säger något. Vilka karaktärer är de? Hur talar en akademiker? –  Hur talar en som liknar en snobb? –Hon sneglade på hans blå klubbkavaj. -Jag tror jag byter om till något ledigare innan vi äter middag, sade han.  Hur uttrycker sig en miljöbonde? – Den torka som varit denna sommar måste bero på klimatförändringarna. -Han tog sig om hakan och sparkade sönder en förtorkad jordkaka. Hur säger en som är osäker? – Jag skulle kunna tänka mig att gärna ta en kopp te, tror jag.
  • Skriv snålt. Skriv inget som inte har med berättelsen att göra. I vart fall kommer du alltid i redigeringsfasen att sovra. Vid genomläsning upptäcker du det du inte upptäckt när du första gången skrev.
  • Skriv inte för långa meningar i dialoger. Så pratar inte folk med varandra.

Så här skriver man dialogen

Tekniskt markerar man dialogen på olika sätt, med citattecken eller med talstreck. Båda är rätt.

Antingen kan man göra det genom att använda citationstecken, så här:

”Den där han tillhör kategorin språkliga proletärer”, sa Igor.

Eller med tankestreck

– Den där han tillhör kategorin språkliga proletärer, sa Igor.

Vissa författare väljer bort ”,sa Igor”. – Den där han tillhör kategorin språkliga proletärer. För det kan av texten och berättelsen framgå att det är något som sägs. Återger man en längre dialog kan det kännas tröttsamt med en massa ”,sa NN”.