Lärorikt

Målsättning med Lärorikt är att ge dig några enkla verktyg från mina och andras erfarenheter och kunskaper för att starta med ditt skrivande. Det finns många metoder, verktyg och tips för skrivandet. Detta bygger på ett urval av de mest avgörande kunskaperna för att komma igång med ditt skrivande. Du skall få en känsla för att det inte krävs allt för stora färdigheter eller och förkunskaper för att börja skriva, och att skriva är en lång väg av lärande som aldrig tar slut.

Under läsandets gång skall du efter bästa förmåga skapa ett eget litterärt arbete, en novell eller en roman eller gärna början till det.