Inventera idéer som uppslag till en berättelse

Mitt första steg är att ta reda på vilka idéer som redan finns och räkna upp dem. Jag behöver inte formulera en hel novell, roman eller bokidé utan låta det bli fragment. Hur skall nu detta gå? Jag inser därför att jag inte får ta för lätt på uppgiften utan låta det ta tid. Dessutom behöver jag inse att det är värdefullt att förberedda sig. Ibland kan så kallat recach behövas. Men under tiden kan jag ju ändå skriva för att hålla skrivandet vid liv och få en vana. Jag tänker skriva vad som helst. Kanske något fragment som dyker upp under inventeringen av idéer?

 • Vad väcker min nyfikenhet?
  • Gisslanförhandling, framtidens digitala övervakning, etik och moral, originella människor, människoöden,
 • Vad är det som upprör dig?
  • Mobbing, orättvisa, dåliga chefer, synism, ojämlikhet
 • Vad har jag för intressen?
  • Teknik, etik, litteratur, film, träning, naturen, andra kulturer,
 • Vad blir jag ledsen eller glad över?
  • Vårdnadstvister, dumma människor, att resa,
 • Vad vill jag veta mera om?
  • Det jag ibland springer på; Hur kommer det sig att…?
 • Finns det någon nyhet i media jag blivit intresserad av?
  • Många artiklar i DN, Olika TED-föreläsningar, här skall jag botanisera mera. Uppslag finns ofta från media. ”Based on a tru story”, har vi läst många gånger. OBS, kolla mera!
 • Har det hänt något i min släkt som jag intresserar mig för?
  • I min familj raserade Nazisterna mycket men det har så många andra skrivit om.
 • Varför skriver jag och vad vill jag uppnå?
  • Ibland känner jag att jag vill berätta något ingen annan gjort men dör tar jag mig nog vatten över huvudet. När jag lyckats formulera mig på ett sätt som säger mer än det jag skrivit.
 • Vad säger mig ett visst fotografi?
  • Fotografier i synnerhet svartvita eller gamla blekta färger säger mig en hel del. Ibland kan bilder av övergivna hus eller samhällen tala till mig. OBS, kolla mera!
 • Kan bibeln ge mig tips?
  • Det sade inte klick direkt.
 • Räkna upp tilltänkta boktitlar, som kan ge dig inspirerande tips.
  • Värdens sämsta arbetsplats, Balanskonstnären, Under galgen, Förhandlaren,
 • Lek med dramatiska och slående inledningsmeningar till en berättelse.
  • OBS, kolla mera!
 • Vad händer om;
  • Vissa djurarter dör ut, Det blir aldrig is, OBS, kolla mera!
 • Är du expert på något, en yrkestitel?
  • Förhandling och medling, ödmjukheten förbjuder mig att räkna upp mera.

Personer och rollfigurer (karaktärer) som ger inspiration

Om jag börjar med en person kanske jag kan nysta upp en tråd som leder till något. Aha! Jag skall samla på karaktärer. Antingen ger idén om en person uppslag till handlingar eller miljöer i en fiktiv berättelse eller så kan det bli en bibliografi. Som det ibland definieras är en biografi en redogörelse av en pesons liv. Den är en av de äldsta formerna av litteratur, en egen genre.

 • Finns det någon intressant person du kan bygga en berättelse utifrån?
 • OBS, kolla mera!
 • Gå på kafé, sätt dig på en bänk och kolla in människor. Fantisera. OBS, kolla mera!
 • Gå till biblioteket och leta i gamla tidningslägg, OBS, kolla mera!
 • Glöm inte att Googla på allt du kan. Där finns det både uppslag och information. OBS, kolla mera!

Arbetet fortsätter och jag kommer efter hand att berätta hur det går eller skall jag skriva förlöper.