Återbruk av en tidigare roman

Jag kände att jag tröttnat på romanen Balanskonstnären. Den opublicerade jag skrev under universitetstiden i studierna av Skapande svenska. Men nu förhåller det sig så att en roman först blir färdig när det i ansenlig utsträckning stryks, läggs till och formuleras om. Ett knep jag skall använda är att bland annat ändra namn på hela persongalleriet. Simpelt men kanske fruktsamt. Sedan skall jag ta mig an syftet med det hela det vill säga, vad kan jag vilja ha sagt. Det kallas sensmoral. Jag tänkte även skapa överblickbarhet så att jag vet vad jag egentligen i stora drag har sagt eller berättat om. Uppgiften blir nu att läsa texten löpande i en enda följd och återge huvuddragen. Det finns många verktyg och metoder att ta till. Jag skall göra ett tålmodigt försök. Hållbart är att ta vara på det som redan finns. Upplysningsvis kan jag tala om att jag använder skrivprogrammet Scrivener. Detta program fungera som man tänker och producerar. Se Scrivener.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *