Teknikresearch

Nu arbetar jag med romanprojektet 2059 och skall göra det enligt skolboken vilket innebär att jag planerar ordentligt för vad som skall berättas om. Annars råkar jag i att skriva tjugo eller sjuttio sidor och sedan blir det totalstopp. Just nu planerar jag för teknikresearch för att på något sätt kunna uppskatta hur det kommer att vara om sextio år.

Frukost en morgon 2059

Min pågående berättelse handlar om livet om sextio år, inte med tekniken i fokus utan hur människorna har det. Vad de gör, hur de umgås och deras synsätt och värderingar. Frukost en morgon 2059. Det skall bli intressant och naturligtvis mycket krävande att skriva en sådan roman. Det måste gå. Jag har närt tanken i många år. Nu håller jag på med planeringen. Dessutom skall det finnas en huvudinrig i berättelsen. Men vilken då?

2079 är det mesta annorlunda

2079 är det mesta helt annorlunda. De stora miljöfrågorna är lösta. Många sjukdomar kan botas. Jorden kommer att överleva men mänskligheten har det inte riktigt så förhoppningsfullt med sin mänsklighet om etik och moral. Den högerorienterade nationalismen har brett ut och dominerar i det som en gång var EU.  Humanismen i det politiska systemet är utrotad. I Sverige har grundlagen ändrats. Endast nationalistiska partier och sympatier är tillåtna. Efterföljaren till internet är fullständigt kontrollerat. Yttrandefrihet och fri media är historia. Men det finns kanske hopp. En efterföljare till en gång Anonymous har uppstått med ett helt nytt sätt att kommunicera. Det dagliga livet ser inte ut som det gjorde för över femtio år sedan. Människors sociala behov har fått nya möjligheter och man lever och interagerar på annat sätt. Resor förekommer inte I samma utsträckning de en gång gjorde. Nya organisationsformer har skapats med virtuella organisationer i universum. Flera företag är så stora att deras ekonomier är större än många stater och dessa företags makt och inverkan har gjort att flera stater har nödgats upprätta diplomatiska förbindelser med dem.